Firma nabízí tyto služby:

 • školení v PO
 • služby BOZP
 • zpracování dokumentace PO
 • výkon osoby odborně způsobilé v oboru PO
 • kurzy odborné způsobilosti v oboru PO
 • kontroly provozuschopnosti hasících přístrojů a hydrantů
 • periodické zkoušky, opravy a plnění hasících přístrojů
 • plnění CO2
 • prodej zboží požární ochrany (hasící přístroje, výstražné bezpečnostní tabulky, požární knihy, hydranty, hadice, proudnice apod.)
 • revize požárních klapek na vzduchotechniských zařízeních
 • montáž protipožárních ucpávek systému HILTI
 • prodej modelů hasičských aut a suvenýrů
 • provozování stánku s hasičským sortimentem na kulturních akcích, hasičských soutěžích a výročích založení SDH

Jsme tu pro Vás již od roku 1996! a od 11.3.2021 taktéž jako Josef Martinek s.r.o.